TÜRK DÜNYASI DYD
TÜRK DÜNYASI DYD
HAKKIMIZDA
Dünyadaki bütün Türklerin dertlerini dert edinmek,
 sevinçlerine ortak olmak,
dilde, fikirde, işte bir olmak en büyük hedefimiz.

Türk-İslam Birliğini gerçekleştirmek izin çetin, uzun ve kutlu bir yola çıktık.

Bu yol, Hoca Ahmet Yesevi'lerin, Hacı Bektaş Velilerin, Yunus Emre’ lerin ve Mevlanaların yoludur.

Bu yol, Malazgirt'te Alparslan'a, Dandanakan'da Tuğrul ve çağrı Beylere çıkar. Bu yol, İznik’ te Kılıçaslan’la, Kosova’da Murad' la, 

İstanbul’da Fatih’ le buluşur.

Bu yol, Cezayir'de Barbaros’ un, Viyana'da Kara Mustafa Paşa’ nın, Moskova’da Devlet Giray Hân'in izini surer.

Bu yol'un sonunda doguda min Seddi, kuzeyde Baltik Denizi, batida Kurtuba, guneyde Tanzanya vardir.

Bu yol Tanrı dagğlarındanarın dan başlar Arafat’a, Kudüs’e Mekke-Medine’ye çıkar. 

Bu yolun yolcuları, Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuz der, Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslümanız anlayışındandır.

Sultan Alparslan’ın, " Bidat nedir bilmeyen tertemiz Müslümanlarız" düsturunu benimsemiştir.

Öyleyse bu yolun yolcuları, iyiliği emreden, kötülüğü de men eden bir üslupla çaIışır, bunun izin evin i inden, kan bağı olanlardan 

başlar çalışmaya. Yaratılış§ gayesine uygun hizmet izin hem kendisini hem ailesinin ateşe gitmesine razı olmaz.

Allah’ın (c.c.) dinini yeryüzünde hâkim kılmak davası olan ilây-ı Kelimetullah izin her turlu fedakârlığı göze alır. Önce soydaşını 

ateşten korumak izin tebliğe evin içinden başlar.

Hâlâ Türk Coğrafyası içinde Müslüman olmayan soydaşlarımız varsa, bu yolun yolcuları bunu kendileri izin zül sayarlar.(300 

milyonluk Türk Coğrafyasında 2 milyon 200 bin çeşitli dinlere mensup soydaş mevcut)

Hem kendilerini, hem kardeşlerini bilerek ateşe atmazlar. Âlemlerin Rabbine iman ettikleri gibi, soydaşını da bu imandan mahrum bırakmazlar.

Ne mutlu bu yolda bir ve beraber yürüyenlere. Ne mutlu iman kardeşliğinde birleşenlere. Ne mutlu'

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedik gede iman etmiş olamazsınız" buyuran

Bir Peygamberin Ümmeti olanlara.

Ne mutlu, Türk Birliğini kurmak izin yüreğini ortaya koyan "Gönül Dostlarına".

Halit Kanak

Genel Başkan 

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 2022 Tüm Hakları Saklıdır